बंद करे

दूरभाष निदेशिका

 

 

क्रमांक              पद कार्यालय पता  फ़ोन नंबर  फैक्स    नंबर
  जिला प्रशासन
1   जिला मजिस्ट्रेट
कलेक्ट्रेट उत्तरकाशी
01374-222280,222101 01374- 222119
2   ए.डी.ऍम  उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट , उत्तरकाशी 01374-222109
3   एसडीएम, भटवारी
कलेक्ट्रेट, उत्तरकाशी
 01374-222166, 223547
 4   एसडीएम, डुंडा डुंडा उत्तरकाशी 01371-225405, 225419
5 एसडीएम, बडकोट  बारकोट उत्तरकाशी  01375-224423, 224232
6 एसडीएम, पुरोला पुरोला उत्तरकाशी  01373-223321,223331
7 तहसीलदार,भटवाडी भटवाडी उत्तरकाशी  01374-244322
8 तहसीलदार डुंडा  डुंडा उत्तरकाशी  01371-234323
9 तहसीलदार बडकोट  बारकोट उत्तरकाशी 01375-224201.223200
10 तहसीलदार पुरोला  पुरोला उत्तरकाशी 01373-225405
11 तहसीलदार मोरी  मोरी उत्तरकाशी 01373-234323
12 तहसीलदार चिन्यालीसोड चिन्यालीसोड  उत्तरकाशी 01371-237893, 237033
 जिला  न्यायालय
 13 जिला न्यायाधीश उत्तरकाशी  01374-222287,222289
14 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी  01374-222142, 226116
 पुलिस
15 पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी 01374-222116, 222102(R)
16 थाना उत्तरकाशी उत्तरकाशी 01374-222219, 224485
17 थाना मानेरी मानेरीउत्तरकाशी 01374-236204
18 थाना धरासू धरासू उत्तरकाशी 01371-237203
19 थाना  बडकोट बडकोट उत्तरकाशी 01375-224241
20 थाना  पुरोला पुरोला  उत्तरकाशी 01373-223347
21 फायर सर्विस  उत्तरकाशी 01374-222201
विकास / अन्य विभाग
 22 मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी  01374-222724
23 जिला विकास अधिकारी उत्तरकाशी  01374-223444
24   बी .डी .ओ  ,भटवाडी भटवाडी  उत्तरकाशी  01374-244349
25  बी .डी .ओ  डुंडा डुंडा Uttarkashi  01371-225410
26  बी .डी .ओ ,चिन्यालीसोड चिन्यालीसोड उत्तरकाशी  01371-237283
27  बी .डी .ओ ,नौगांव   नौगांव उत्तरकाशी  01375-245228
28  बी .डी .ओ ,पुरोला   पुरोला उत्तरकाशी  01373-223367
29  बी .डी .ओ ,मोरी   मोरी उत्तरकाशी  01373-234402
30 परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए   उत्तरकाशी  01374-222269
31 मुख्य कृषि अधिकारी   उत्तरकाशी  01374-226057
32 मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी   उत्तरकाशी  01374-222320/223195
33 जिला बागवानी अधिकारी   उत्तरकाशी  01374-222143
34 जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी  01374-223731
35 जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी  01374-222327
36 जिला स्टेट और इ.सी .ओ  अधिकारी   उत्तरकाशी  01374-222292
37 UREDA परियोजना अधिकारी   उत्तरकाशी  01374-222538
38 जी.एम जिला उद्योग केन्द्र उत्तरकाशी  01374-222744
39 जिला आपूर्ति अधिकारी
कलेक्ट्रेट, उत्तरकाशी
 01374-223839
40 क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी उत्तरकाशी  01374-223573
41 साहसिक पर्यटन अधिकारी उत्तरकाशी  01374-223573
42 जिला खेल अधिकारी उत्तरकाशी  01374-212007
43 जिला रोजगार अधिकारी उत्तरकाशी  01374-222134
44 जिला सूचना अधिकारी
कलेक्ट्रेट, उत्तरकाशी
 01374-222213
45 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)
कलेक्ट्रेट, उत्तरकाशी
 01374-222668
46 जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कलेक्ट्रेट  उत्तरकाशी  01374-223305
47 जिला कमांडेंट होमगार्ड उत्तरकाशी  01374-222318
48 कमांडेंट आई.टी.बी.पी, , मातली उत्तरकाशी  01374-222504,222183
49 कमांडेंट आई.टी.बी.पी, महीडंडा उत्तरकाशी  01374-222169
50 आपदा प्रबंधन अधिकारी उत्तरकाशी  01374-226126,226461(F),1077(Tollfree)
51 जिला युवा कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी  01374-223468
52 ए.आर. सहकारी, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-226137
53 सहायक कर सर्किल कार्यालय, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-226036
54 A.R.T.O., उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-211174
स्वास्थ्य  विभाग
55 मुख्य चिकित्सा अधिकारी   उत्तरकाशी  01374-222106
56 C.M.S. , जिला। अस्पताल   उत्तरकाशी  01374-222103
57 उप सीएमओ, जिला अस्पताल   उत्तरकाशी  01374-222738
58 उप सीएमओ, जिला अस्पताल   उत्तरकाशी  01374-223249
59 जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी   उत्तरकाशी  01374-226577
60 रेड क्रॉस   उत्तरकाशी  01374-222738
अभियांत्रिकी  विभाग
61 अधीक्षक अभियंता, पी.डब्लू.डी ,  उत्तरकाशी   पी.डब्लू.डी  उत्तरकाशी  01374-222127/222104
62  अधिशाषी अभियंता  मनेरी भाली कॉस्ट, स्टेज -2 उत्तरकाशी   मनेरी  उत्तरकाशी  01374-222249
63  अधिशाषी अभियंता. पी.डब्लू.डी ,  उत्तरकाशी   पी.डब्लू.डी,  उत्तरकाशी   01374-222108
64 अधिशाषी अभियंता.,पी.डब्लू.डी, जोशियाड़ा   पी.डब्लू.डी,  उत्तरकाशी  01374-222970
65 अधिशाषी अभियंता.,पी.डब्लू.डी, , भटवाड़ी  भटवाड़ी उत्तरकाशी  01374-244321
66 अधिशाषी अभियंता.,पी.डब्लू.डी, , पुरोला पुरोला  उत्तरकाशी  01373-223324
67 अधिशाषी अभियंता. ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं उत्तरकाशी  01374-222326
68 अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-223952
69 अधिशाषी अभियंता. सिंचाई विभाग , उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222131
70 अधिशाषी अभियंता.,Elec.Distribution Div.,उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222178
71 एस.डी.ओ, पावर हाउस, तिलोथ तिलोथ उत्तरकाशी  01374-222163
72 अधिशाषी अभियंता जल निगम, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222135 ,223648
73 अधिशाषी अभियंता. जल संस्थान, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222206.222366
74 परियोजना प्रबंधक, स्वजल धारा उत्तरकाशी  01374-223403 ,222468
 शिक्षा
75 मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी  01374-222122
76 जिला शिक्षा अधिकारी ((मूल)) उत्तरकाशी  01374-224318
77  स्नातकोत्तर
विध्यालय,उत्तरकाशी
उत्तरकाशी  01374-222148
78  इन्टर कॉलेज , उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-226565
79  G.G.I.C, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222632
80  पोलिटेक्निक उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222240
81  केन्द्रीय विध्यालय, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222263
82 गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वतीं विद्या मंदिर, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222450
  वन विभाग
83 विभागीय वन अधिकारी, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222444/226421
84 डी.एल.एम., वन डिवेल , उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222196
85 डी०एफ०ओ, अपार यमुना वन विभाग  , बारकोट   बारकोट  उत्तरकाशी  01375-224233
86 डी०एफ०ओ मृदा संरक्षण   उत्तरकाशी  01374-222257
87 टिहरी बांध, वन विभाग.  01374-222315
88 डी०एफ०ओ टौंस वन विभाग।, पुरोला पुरोला उत्तरकाशी  01373-223328
89 गोविंद पशु विहार   उत्तरकाशी
  ट्रेजरी / बैंक / डाक घर
91 वरिष्ठ कोषा अधिकारी  विकास भवन   उत्तरकाशी  01374-222308
92 पोस्ट के अधीक्षक, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222229
93 लीड बैंक अधिकारी उत्तरकाशी  01374-222235
94 एसबीआई, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222895
95 पीएनबी। , उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222156
96 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-223371
97 गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222353
98 सहकारी बैंक, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222246
99 सहायक निदेशक, लघु बचत उत्तरकाशी  01374-222259
100 शाखा प्रबंधक, एल.आई.सी. , उत्तरकाशी  जोशियाड़ा उत्तरकाशी  01374-222285
 चुनाव
101 जिला चुनाव अधिकारी कलेक्ट्रेट, उत्तरकाशी  01374-222177
102 जिला चुनाव अधिकारी (पंचस्थानी)  विकास भवन   उत्तरकाशी   01374-222613
103 स्थानीय निकाय
104 जिला परिषद उत्तरकाशी  01374-222158
105 नगरपालिका उत्तरकाशी  01374-222265
 अन्य महत्वपूर्ण
106 रजिस्ट्रार नेहरू इंस्टेंट पर्वतारोहण  NIM उत्तरकाशी  01374-222375
 107 पेट्रोल पम्प, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222145
108 बस स्टैंड टी.जी.एम.ओ, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222154
109 टैक्सी स्टैंड, उत्तरकाशी
मुख्य बाजार उत्तरकाशी
 01374-222399
110 टेलीफोन शिकायत केन्द्र, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222199,01374-222437
111 गैस सेवा, उत्तरकाशी
ग्यान्शु उत्तरकाशी
 01374-222264
112 पर्यटक विश्रामगृह, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222271
 पेट्रोल पंप
113 बंसल एंड कंपनी पेट्रोल स्टेशन, मेन बस स्टैंड, उत्तरकाशी  विकास भवन   उत्तरकाशी  01374-222145
114 श्रृष्टि सर्विस स्टेशन, पुरोला, उत्तरकाशी पुरोला, उत्तरकाशी  01373-223651
 बैंकिंग / डाकघर / जीवन बीमा सेवा
115 वरिष्ठ कोषाधिकारी,  विकास भवन   उत्तरकाशी  01374-222308
 116 पोस्ट अधीक्षक, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222229
117 लीड बैंक अधिकारी उत्तरकाशी  01374-222235
118 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222895
119 पंजाब नेशनल बैंक, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222156
120 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-223371
121 गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222353
123 जिला सहकारी (सहकारी) बैंक, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222246
124 सहायक निदेशक, लघु बचत उत्तरकाशी  01374-222259
125 शाखा प्रबंधक, एल.आई.सी. , उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222285
 परिवहन सुविधाएं
127 बस स्टैंड टी.जी.एम.ओ, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222154
128 टैक्सी स्टैंड, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222399

 गैस एजेंसी

129 विश्वनाथ गैस सेवा एजेंसी, गंगोत्री रोड, ज्ञानसु, उत्तरकाशी (HP गैस) उत्तरकाशी  01374-224999
130 उत्तरकाशी गैस सर्विस, गैस गोदाम, ज्ञानसू, उत्तरकाशी (इंडेंन गैस) उत्तरकाशी  01374-222264, 01374-224609
 धर्मशाला/ आश्रमों
 131 बाबा काली कमली आश्रम और धर्मशाला, बाबा काली कमली पंचायत क्षेत्र, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222239
132
दंडी क्षेत्र, यात्री निवास स्थान, गांधी मार्ग, उत्तरकाशी
उत्तरकाशी  01374-222587
133 स्वामी योगेश्वरनंद सरस्वती आश्रम, केदार घाट , उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222615
134 पंजाब सिंध क्षेत्र ट्रस्ट आश्रम, केदार घाट , उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-226176
135 अब्दुता मंडल आश्रम, भटवारी रोड उत्तरकाशी  01374-223386
136 बिरला धर्मशाला, बस स्टैंड, उत्तरकाशी उत्तरकाशी
137 केदारनाथ मंदिर धर्मशाला, केदार घाट रोड, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222321
138 श्री कैलाश आश्रम, गंगोत्री रोड, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01347-222361
 सामुदायिक हॉल / ऑडिटोरियम / बारतघर
 139 श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जोशीयारा, एलआईसी के पास, भवन, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-223208
140 भागिराथी वेडिंग प्वाइंट, जोशीयारा, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222383
 आपातकालीन
141 हिम स्पाइडर खोज और बचाव दल, लदारी, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  9412027243
 142 आपदा प्रबंधन दल (आपदा प्रबन्ध टीम), पुलिस लाइन, ज्ञानसू, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222102 ,222140
143 थाना, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222219
144 फायर सर्विस, गंगोरी, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  01374-222201
 मेडिकल स्टोर / नर्सिंग होम
145 जिला अस्पताल, उत्तरकाशी उत्तरकाशी 01374-222103
146 प्रसाद मेडिकल स्टोर, विश्वनाथ रोड, उत्तरकाशी उत्तरकाशी 01374-222295
147 विश्वनाथ मेडिकल स्टोर, विश्वनाथ चौक, उत्तरकाशी उत्तरकाशी 01374-222793
148 हरि सिंह गोविंद सिंह राणा केमिस्ट्स और ड्रगिस्ट, मुख्य बाजार, उत्तरकाशी उत्तरकाशी 01374-222157
149 गंगा एंड संस केमिस्ट्स एंड ड्रिगिस्ट्स, मेन मार्केट, उत्तरकाशी उत्तरकाशी 01374-222160
150 मिश्रा मेडिकल हॉल, मुख्य बाजार, उत्तरकाशी उत्तरकाशी 09412077657
151 खन्ना क्लिनिक, मुख्य बाजार, उत्तरकाशी उत्तरकाशी 01374-222647
152 ओम पैथोलॉजी लैब, भैरव चौक, उत्तरकाशी उत्तरकाशी 09412027904
 सरकारी आवास
153 पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस उत्तरकाशी, कलेक्ट्रेट रोड, उत्तरकाशी उत्तरकाशी  जिलाधिकारी से अनुमति लेने पर,

कलेक्टरेट, उत्तरकाशी

154 जी०एम०वी०एन०, उत्तरकाशी, तिलोथ पुल, बाराहट, उत्तरकाशी के निकट बुकिंग के लिये: http://gmvn.gov.in/  पर लॉग ऑन करें या ऋषिकेश में जीएमवीएन यात्रा कार्यालय से संपर्क करें उत्तरकाशी 01374-222271, 01374-222222